Palvelut

Checkup

Kohti menestyksen huippua: Tarkka analyysi ja käytännön suunnitelma

Lue lisää

Maintenance

Sujuvaa toimintaa ammattilaisen tuella: Ylläpito- ja tukipalvelut

Lue lisää

Kickoff

Kuukauden kokeilujakso Maintenanceen

Lue lisää

Active

Räätälöityä tukea ja tehokasta projektityötä: Lisävoimaa Active-palvelun avulla

Lue lisää

Ad-hoc

Nopeaa ja joustavaa tukea tarpeisiisi: Ad-Hoc konsultointi ratkaiseviin hetkiin

Lue lisää

API Checkup

Uusi rajapintojen analyysituote selvittää kilpailukykynne yhteenliitettävyyden markkinoilla

Read more

 

Checkup

glenn-carstens-peters-RLw-UC03Gwc-unsplash (1)

Kohti menestyksen huippua: Tarkka analyysi ja käytännön suunnitelma

Palveluvalikoimastamme löytyvä kertaluontoinen projektitoteutus kulkee nimellä Checkup. Käytännössä se on tarkka läpileikkaus yrityksenne nykytilanteesta tavoitteista ja resursseista, jotka selvitettyämme osaamme auttaa toimintaanne nousemaan seuraavalle tasolle ja sen yli.

Lähtökohdat

Checkupissa tutustutaan nykyisin käytössä oleviin tekniikoihin ja pureudutaan yrityksen tämänhetkisiin prosesseihin. Lisäksi tutustutaan tulevaan päämäärien ja tavoitteiden osalta, erilaisia priorisointipuolen asioita unohtamatta. Näin saavutamme hyvän ymmärryksen toimintanne nykytilasta. Ja juuri tuo ymmärrys toimii perustuksina ponnahduslaudalle, jonka rakennamme teille, jotta matkanne kohti entistä parempaa menestystä voi alkaa.

Työkalut

Digitalisaatiosuunnitelma, migraatio-ohjeet, proof of concept -suunnitelma, resursointisuositukset ja introt. Kaikki ovat varmasti termeinä tuttuja, mutta käytännön tasolla ehkä hieman vieraampia. Ne kuitenkin löytyvät meidän kertaprojekteissa toteuttamiemme asioiden listalta, aivan kuten prosessimuutokset, joita digitaalisempaan, automatisoidumpaan ja helpompaan suuntaan siirtyminen vaatii.

Ajankäyttö

Checkupin tyypillinen läpivientiaika on yksi (1) kuukausi, mutta tarpeistanne riippuen aikaa voidaan käyttää joko intensiivisemmin workshopeissa tai sopivin aikavälein pidemmän tähtäimen seurantaan.

 

Maintenance

scott-blake-rsGd-rXFGkM-unsplash (1)

Sujuvaa toimintaa ammattilaisen tuella: Ylläpito- ja tukipalvelut

Maintenance on jatkuva kuukausimaksullinen palvelupaketti, jonka sisältö on yrityksen arjen sujuvuuden kannalta avainasemassa. Se takaa, että niin yrityksen juoksevat asiat kuin pienemmätkin tehtävät saadaan hoidetuksi. Tällä ehkäistään teknisen ja hallinnollisen velan kertyminen eli säästetään aikaa yrityksen ydinosaamisen saralle.

Perussisältö

Tässä paketissa Codefoxin toimenpiteisiin viikoittain käyttämä aika vastaa vakituisen CTO:n vastaaviin toimenpiteisiin käyttämää aikaa. Niin sanottuihin päivittäisiin tehtäviin kuuluu uusien tuotekehitysideoiden priorisointi, code review, asiakastoiveiden priorisointi ja timeboxaus sekä vaatimusmäärittelyt uusiin taskeihin, ideoihin ja mahdollisiin bugeihin. Tärkeitä asioita, jotka on säntillisesti ja väsymättä hoidettava. Ja senhän me osaamme.

Räätälöitävä sisältö

Nuo ovat kuitenkin vain pieni osa Maintenance -paketin sisällöstä, sillä jatkuvan ylläpidon alle listaan lisätään roadmap, ohjelmistoversiot, ohjelmistokirjastoversiot, kaikki vaaditut päivitykset, muutokset markkinassa ja uudet tuotteet, niin avustavat kuin kilpailevatkin.Joko hengästyttää? Meitä ei ainakaan ja siksi hoidamme puolestanne myös taustaprosesseja, kuten tietoarkkitehtuurin ylläpitoa ja asiakkuuksien ylläpitoa, täskityksiä, kalenterointeja yms. Myös pienet Ad-Hoc -konsultoinnit saadaan sovitettua mukaan.

Ajankäyttö

Maintenance on lähtökohtaisesti 6 kk sopimus. Siitä voidaan kuitenkin hieman viilata tapauskohtaisesti, jotta se saadaan palvelemaan asiakasyrityksen tarpeita mahdollisimman hyvin. Sopimuksen (minimi)suosituspituus perustuu kokemukseemme jonka mukaan maksimaalinen hyöty saadaan irti pitkäjänteisemmällä työllä.

 

Kickoff

scott-blake-rsGd-rXFGkM-unsplash (1)

Kuukauden kokeilujakso Maintenanceen

Mikäli mietitte Maintenancen sopivuutta yrityksellenne, voitte tilata sen itsellenne yhden (1) kuukauden mittaisena kokeilujaksona. Kyseinen palvelu on nimeltään Kickoff. Sisältö on identtinen Maintenancen kanssa, mutta sopimusjakso on vain lyhyempi.

 

Active

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash (1)

Räätälöityä tukea ja tehokasta projektityötä: Lisävoimaa Active-palvelun avulla

Active on Maintenance -palvelun projektityöhön tarkoitettu lisäosa ja se sisältää kahdeksan (8) tuntia työaikaa sopimuksen mukaan jaoteltuna. Sen voi käyttää esimerkiksi yhden työpäivän mittaiseen workshopiin tai projektin johtamiseen 2h/vko tai miten se vain asiakasyrityksen tarpeita parhaiten palvelee.

Käyttöesimerkkejä

Myös teknisen roadmapin muodostaminen kaupallisten tavoitteiden pohjalta on yksi loistava tapa hyödyntää Active-lisäpakettia, kuten myös vaikkapa intensiivinen onboardaus uuden asiakkuuden alkuun.

Active osana kokonaiskuvaa

Asiayhteyteen sopiva tarjoiluehdotus puoleltamme voisi olla Checkup-paketti uuden idean kartoittamiseksi ja suunnittelemiseksi, jonka jatkoksi Maintenance ja tarvittava määrä Active-lisäosia itse toteutusta varten. Kaikki helposti ja sujuvasti meiltä saman katon alta.

 

Ad-Hoc

bruno-nascimento-Q8Szeb97fxA-unsplash (1)

Nopeaa ja joustavaa tukea tarpeisiisi: Ad-Hoc konsultointi ratkaiseviin hetkiin

Ad-Hoc on meidän tarjoamaa tunti tunnista -työtä. Se voi sisältää mitä tahansa konsultointia osaamisemme piiristä. Kyseessä on lähtökohtaisesti asiakkaitamme varten olemassa oleva “pelastusrengas” eli vain poikkeustilanteissa käytettävä palvelu. Tämä siksi, että yleisesti Maintenance- tai Active-paketit ovat edukkaampia ratkaisuja käytettäviksi. Mikäli kuitenkin tarvitset akuuttia apua esimerkiksi työajan ulkopuolella tehtäviin huoltotoimenpiteisiin tai niin sanottuihin “tulipaloihin”, olemme luonnollisesti valmiita auttamaan.

Ei vain työajalle

Ad-hoc -tunnit eivät rajoitu vain normaaliin työaikaan, vaan esimerkiksi työajan ulkopuolella tehtävät huoltotoimenpiteet tai muut säännöllisen työajan ulkopuolelle osuvat tehtävät voidaan yhdessä sopien tehdä Ad-hocina kunkin ajankohdan hinnaston mukaisella korvauksella.

(Miltei) Aina tavoitettavissa

Codefox ei auta vain aurinkoisella säällä, vaan kun myrsky iskee, olemme todennäköisesti tavoitettavissa ja usein valmiina auttamaan. Emme kuitenkaan voi taata 24/7 päivystystä.

 

API Checkup

pexels-thisisengineering-3861943 (1)

Uusi rajapintojen analyysituote selvittää kilpailukykynne yhteenliitettävyyden markkinoilla

API Checkup on projektiluontoinen palvelu, jossa käydään läpi tuotteenne elinkaaren vaiheesta riippuen rajapintasuunnitelmanne tai -toteutuksenne, huomioiden niin tietoturva-, suorituskyky- kuin kehittäjäystävällisyysnäkökulmat.

Rajapintojen laatu merkitsee

Nykyään rajapinnat ovat miltei pakolliset joka ohjelmistolle niiden välisen automaation toteuttamiseksi. Avoimet rajapinnat ovat yleistyneet, ja ohjelmistoja käyttöön valitessa rajapinnat ja niiden laatu ja käytettävyys saattavat olla ratkaisevassa asemassa.

Nykytila, suositukset ja jatkotoimenpiteet

API Checkup sisältää suunnitelman tai toteutuksen läpikäynnin Codefoxin kehittämän kattavan checklistin mukaan, suositukset huomioitavista asioista sekä ehdotuksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä, joko Codefoxin tai muun toimijan tekemänä. Mikäli rajapinta on vasta suunnitteluasteella, voidaan myös ajan salliessa tuottaa alustava suunnitelma rajapinnan rakenteesta ja toiminnallisuuksista.

pawel-czerwinski--0xCCPIbl3M-unsplash (1)

Pyydä tarjous heti!

Pyydä Codefoxilta räätälöity tarjous tilanteeseesi, niin kasaamme paketeista sopivan palvelukokonaisuuden juuri teidän tarpeisiinne!